• Cesar Therapie Oss - Evenwicht

Vergoedingen

Oefentherapie Cesar vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering?

Oefentherapie Cesar wordt beperkt vergoed uit de basis verzekering. Dit is alleen aan de orde indien er sprake is van “Oefentherapie ter behandeling van een in bijlage 1 van het besluit zorgverzekering” (zgn. Lijst Borst) genoemde aandoening. Alle andere indicaties worden uit de aanvullende verzekering vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar gelden specifieke voorwaarden.

Downloads (vragenlijsten)

Mede op basis van de verzamelde gegevens uit een vragenlijst kan ik een behandelplan opstellen.

Iedereen ontwikkelt zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam. Heeft u klachten die het gevolg zijn van een slechte houding? Ik wil u graag helpen met het verminderen van deze klachten!

Zonder chronische indicatie

Onder de 18 jaar

9 behandelingen per jaar uit de basisverzekering per indicatie. Indien nodig kan de behandeling per indicatie nog 9 keer worden verlengd. Indien de ouders een aanvullende verzekering hebben afgesloten kan vervolgens nog een wisselend aantal behandelingen uit deze aanvullende verzekering worden gegeven. Dit aantal is afhankelijk van het gekozen pakket.

Boven de 18 jaar

Vergoeding van een wisselend aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet af van uw eigen risico. Ik raad u aan uw polis erop na te kijken en in geval van twijfel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Met chronische indicatie

Onder de 18 jaar

Alle behandelingen worden vergoed.

Boven de 18 jaar

Vanaf de 21e behandeling worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kunnen de eerste 20 behandelingen (mits uw aanvullende verzekering recht geeft op dit aantal behandelingen) vanuit deze verzekering worden betaald. Krijgt u minder dan 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, dan betaalt u het aantal tot en met de 20e behandeling zelf.