• Cesar Therapie Oss - Behandelingen

Chronische Pijn

Wat is chronische pijn?

Pijn kennen we allemaal. Het is vaak niet fijn maar wel  nuttig: pijn beschermt en waarschuwt voor gevaar of verder letsel.  Wanneer u met uw vinger de vlam van een kaars aanraakt, zorgt het pijnsysteem er direct voor dat u uw hand terugtrekt, waardoor verdere verbranding niet plaatsvindt. Zonder dit systeem kunnen we eigenlijk niet overleven. Wanneer we dan ook over pijn praten, hebben we het eigenlijk over een alarmsignaal dat de hersenen versturen op basis van de doorgekomen informatie.

Acute pijn en chronische pijn

Er zijn twee soorten pijn te onderscheiden:

Acute pijn

Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld er is schade aan het lichaam door een verwonding of een infectie. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Gewoonlijk verdwijnt deze pijn dan ook na enige tijd door het nemen van rust of behandeling van de oorzaak.

Chronische pijn

In sommige gevallen echter blijft de pijn aanwezig. Wanneer de pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan spreken we van chronische pijn.  Soms is er zelfs geen duidelijke oorzaak en geen specifiek letsel meer. Heel  vaak wordt er dan ook door de arts geen  afdoende verklaring meer gevonden op de plek waar de pijn wordt gevoeld. De pijn zit misschien ook niet altijd meer op dezelfde plek, maar kan zowel qua plaats en hevigheid wisselen.  En: pijnstillers onderdrukken de pijn misschien een beetje, maar doen de pijn niet verdwijnen.

Cesar Therapie Oss - Praktijkorganisatie

Chronische pijn wil vaak zeggen: pijn die 24/7 aanwezig is. Daarmee kan de pijn uw kwaliteit van leven danig verstoren: werk, sport en hobby’s  kunnen door de tijd heen steeds moeizamer gaan en misschien zelfs onmogelijk worden om te doen. Misschien herkent u dat de strijd tegen de pijn centraal is komen te staan in uw leven en is de pijn als het ware een eigen leven gaan leiden met alle gevolgen van dien.  Door de pijn beweegt u zich bijvoorbeeld zo min mogelijk of gaat u (ondanks de heftige pijn) gewoon door en bijt u zich als het ware door de pijn heen.

Heeft u last van chronische pijn? In een behandeling help ik u met bewust worden van uw mogelijkheden en met herkrijgen van vertrouwen in uw eigen lichaam zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.

Spelende factoren

Vaak spelen er meerdere factoren waarom de pijn niet overgaat. Welke factoren precies een rol spelen is bij elk persoon anders. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Uiteindelijk vormen alle aanwezige factoren als het ware een netwerk en beïnvloeden en/of versterken ze elkaar. Dit netwerk kan worden onderverdeeld in vier deelgebieden:

  • Lichaam;
  • Emoties;
  • Gedachten;
  • Gedrag
Cesar Therapie Oss - Spelende factoren bij chronische pijn

De behandeling

In een behandeling kijk ik samen met u wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan vermindering van de pijn bereikt worden.

Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft wordt de behandeling op uw persoonlijke situatie afgestemd. De behandelduur kan dan ook per persoon wisselen. Tijdens de behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met de chronische pijn. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van u eigen mogelijkheden en dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt. Zodat u – en niet de pijn- uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Vergoeding

Benieuwd naar wat u vergoed krijgt? Dit hangt af van uw leeftijd, chronische indicatie en aanvullende verzekering.