• Cesar Therapie Oss - Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie

Slapen

Wat kan het heerlijk zijn om na een lange dag eindelijk je bed in te duiken. Je legt je hoofd neer op het kussen en voelt hoe het matras je vermoeide lichaam ondersteunt. Je slaakt een zucht van verlichting: dit heb je nu echt nodig. Eindelijk lekker slapen!

Slaap is een periode van rust die we nodig hebben om zowel lichamelijk als geestelijk te herstellen. Er bestaat geen standaardnorm voor “een gezonde slaap”. Er is een grote variatie in de hoeveelheid slaap die mensen nodig hebben waardoor we niet allemaal evenveel slapen. Gemiddeld ligt de slaapbehoefte ergens tussen de zes en tien uur.

Slaapproblemen vormen, na pijnklachten, de klacht die het meest wordt genoemd bij de huisarts. Bijna een derde deel van de bevolking heeft regelmatig of vaak last van:

 • Moeite met inslapen;
 • Moeite met doorslapen;
 • Veel te vroeg wakker en niet uitgerust na de slaap

Als je regelmatig slecht slaapt of meerdere keren per nacht wakker wordt, herkent u het vermoeide gevoel na zo’n nacht misschien wel. Misschien herkent u ook wel het zware hoofd en het kortere lontje.

Wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Omgekeerd beïnvloed de dag uw nacht. Wanneer u overdag en in de avond heel actief, gejaagd en druk bent geweest, zult u misschien gemerkt hebben dat het inslapen een stuk moeizamer gaat. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Indien het slaapprobleem lang aanhoudt kan het gevolgen hebben voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Slaapoefentherapeut

Als slaapoefentherapeut richt ik mij met name op de ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoek ik samen met u naar de oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak.

Ik benader uw klachten en slaapproblemen daarbij  vanuit een 24-uurs visie: de invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt.  Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Ik wil helpen uw inzicht te vergroten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen en gezond slaapgedrag bevorderen

Heeft u last van slaapproblemen? In een behandeling help ik u graag bij het doorbreken van de vicieuze cirkels waarin u terecht bent gekomen. Samen gaan we de duur en kwaliteit van de slaap verbeteren.

Cesar Therapie Oss - Maancyclus

Kenmerken van slaapproblemen

Veel voorkomende kenmerken van een slaapprobleem zijn:

 • Ernstige moeheid in de ochtend;
 • Tegen de dag en taken opzien;
 • Futloosheid;
 • Slechte concentratie;
 • Neiging tot slapen overdag of ’s avonds;
 • Een kort lontje hebben;
 • Vergeetachtigheid;
 • Verlaagde weerstand (snel ziek);
 • Meer eten, dikker worden;
 • Doemdenken, het glas is half leeg

De behandeling

In de behandeling werk ik samen met u aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. U leert de vicieuze cirkels te doorbreken waarin u terecht bent gekomen bij uw slaapproblemen. De behandeling  wordt op maat gemaakt voor uw verstoorde slaappatroon waarbij aan één of meerdere onderstaande onderdelen wordt gewerkt:

 • uw zelfwerkzaamheid: we nemen samen waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen door zodat u volledig tot rust kan komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap  weet te sussen;
 • inzicht vergroting: in één of meerdere gesprekken bespreken we samen slaapgedrag, invloed van beweging en die van voeding (zgn. psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen);
 • slaaprestricties (verminderen van tijd in bed);
 • verbeteren van uw zelfbewustzijn, u te leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd ‘uit’ te leren zetten (mindfulness);
 • leren grenzen te stellen en time management;
 • positief of neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn (copingstijl)

Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren!

Vergoeding

Benieuwd naar wat u vergoed krijgt? Dit hangt af van uw leeftijd, chronische indicatie en aanvullende verzekering.