• Cesar Therapie Oss - Balans

Praktijkorganisatie

Over Monique de Blok

1987: afgestudeerd Opleiding voor Oefentherapie Cesar
1990:  afgestudeerd Post HBO ‘Cesar en Bedrijven’
2006:   afgestudeerd Nederlands recht

Naast de afgeronde studies volg ik jaarlijks cursussen/opleidingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.

Ik ben aangesloten bij:

  • De Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck(VvOCM);
  • Het Kwaliteitsregister Paramedici(KP);
  • Landelijk en regionaal Netwerk Chronische Pijn voor Oefentherapeuten;
  • Netwerk voor Slaapoefentherapeuten

Openingstijden

Maandag: 7:15 – 19:15
Dinsdag: 7:15 – 19:15
Woensdag: 7:15 – 19:15
Donderdag: 8:00 – 12:00

Iedereen ontwikkelt zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam. Heeft u klachten die het gevolg zijn van een slechte houding? Ik wil u graag helpen met het verminderen van deze klachten!

Zonder verwijzing naar de Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is sinds 2008 rechtstreeks toegankelijk zonder verwijzing van huisarts of specialist. Het geeft u de vrijheid om zelf, op eigen initiatief, zonder tussenkomst van de arts mij in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar de Oefentherapie Cesar.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van een arts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij mij aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor de oefentherapie, zal ik u alsnog adviseren naar uw huisarts te gaan.

Downloads (vragenlijsten)

Mede op basis van verzamelde gegevens uit een vragenlijst kan ik een behandelplan opstellen.

Cesar Therapie Oss - Chronische pijn

Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WGBO. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden vraag ik diverse gegevens van u. De WGBO schrijft voor dat al deze gegevens worden vastgelegd in een behandeldossier. Tevens is op de praktijk de AVG van kracht. In deze verordening staat beschreven hoe ik met u persoonsgegevens dien om te gaan. U wilt immers dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld, en uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Omdat ik veel waarde hecht aan uw privacy hanteer ik hierbij een privacyreglement. In dit privacyreglement is vastgelegd op welke manier ik met uw gegevens omga. In het reglement staat onder andere beschreven:

  • Voor welke doeleinden medische gegevens verzameld worden;
  • Wat de voorwaarden zijn voor het doorgeven van persoonsgegevens;
  • Hoe de beveiliging is geregeld.

Het privacyreglement is op aanvraag op de praktijk in te zien. Indien u vragen heeft over het privacyreglement of van mening bent dat het reglement onvoldoende wordt nageleefd, neemt u dan schriftelijk contact op: Praktijk voor Oefentherapie Cesar | Monique de Blok, Oude kerkstraat 21, 5341 HH Oss

Burgerservicenummer (BSN)

Met ingang van 1 juni 2009 ben ik verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs en deze tevens te vergelijken met dat op uw zorgpasje.

Klachtenregeling

Ik streef er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan en bent u ontevreden. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u heeft een suggestie voor verbetering. Ik vind het belangrijk dat u het probleem en uw ideeën met mij bespreekt. Voor u zelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Als u een klacht of suggestie ter verbetering heeft wil ik u verzoeken daarvoor een aparte afspraak te maken. Samen kunnen we dan zoeken naar een bevredigende oplossing. Daarnaast neem ik deel aan de centraal door de VvOCM (beroepsvereniging Oefentherapie Cesar en Mensendieck) ingestelde klachtenregeling. Een folder is op de praktijk in te zien.

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.